Par firmu  
  Jaunumi  
  Partneri  
  Ecomatic.eu  
RUS   Saita karte ]
 
 
 

„ION Science” gāzes detektori

Uzņēmums „ION Science Ltd.” ir pasaulē lielākais gāzes detektoru ražotājs, kura ražoto detektoru pamatā ir fotojonizācijas adapteri (FIA) un termokonduktometriskie adapteri. Uzņēmumā izstrādātā FIA tehnoloģija ir aizsargāta ar patentu. 

Gaistošo organisko savienojumu (GOS) detektori

Pārvietojamais GOS detektors „PhoCheck+”
Pārvietojamais GOS detektors „FirstCheck+” 
Stacionārais GOS detektors TVOC

Uz FIA bāzes izgatavotie GOS detektori paredzēti cilvēku, aprīkojuma un apkārtējās vides aizsardzībai it visur, kur pastāv briesmas, ka gaisā var nokļūt gaistošie organiskie savienojumi. Mērījumu diapazons – atkarībā no ierīces tipa no 1 ppb līdz 10 000 ppm.

Līdztekus naftas un gāzes, ķīmiskās u.c. rūpniecības nozarēm tie ir izmantojami, veicot darbus šaurās telpās, ugunsdzēsības brigādēs, glābšanas dienestos, bruņotajos spēkos, policijā.

Izmantošanas jomas:

  • atmosfēras gaisa kontrole;
  • telpās esošā gaisa kontrole un uzraudzība; 
  • gaisa kvalitātes kontrole slēgtās tvertnēs;
  • toksisko vielu MPK līmeņa noteikšana;
  • gāzu un izgarojumu noplūdes konstatēšana;
  • bīstamu/indīgu vielu, tajā skaitā MIL gāzu sākotnējā konstatēšana;
  • dedzināšanas gadījumu izmeklēšana; 
  • apkārtējās vides aizsardzība;
  • atkritumu kontrole;
  • augsnes piesārņojuma kontrole.

Gāzes noplūdes meklētāji

Gāzes noplūdes meklētājs „GasCheck” 
Gāzes noplūdes meklētājs „GasCheck G” 
Aukstuma aģentu noplūdes meklētājs „GasCheck R2pc” 
Sēra heksaftorīda SF6 (elegāzes) noplūdes meklētājs „GasCheck P1” 
Sēra heksaftorīda SF6 (elegāzes) noplūdes meklētājs „LeakCheck:p”

Tie ir paredzēti gandrīz visu zināmo gāzu un gāzu maisījumu noplūdes un tās apjoma (cm3/s) noteikšanai.

Izmantojami cauruļvadu (deggāzes u.c. gāzu) atloku savienojumu blīvju un blīvējumu derīguma noteikšanai, refrižeratoros (aukstuma aģenti), augstsprieguma komutatoros (elegāze), laboratorijās, rūpniecībā u.c.

Gāzes detektoru un noplūdes meklētāju iestatīšanas komplekts

Komplekts „CalCheck” ir vienkāršs un drošs gāzu detektoru un noplūdes meklētāju iestatīšanas līdzeklis. 
Izmantojamās gāzes: hēlijs, ūdeņradis, izobutilēns, elegāze, R134a, R22, R1301, R600a un citas koroziju neizraisošas gāzes.


Aprīkojums cauruļvadu korozijas kontrolei

Pārnēsājamā sistēma „Hydrosteel 6000” 
Stacionārā sistēma „Hydrosteel 7000” 

Tās ir paredzētas skābes un augstas temperatūras izraisītas korozijas dinamikas kontrolēšanai, kā arī tērauda cauruļu un rezervuāru ūdeņraža bojājumu noteikšanai naftas un ķīmiskajā rūpniecībā.

Mērījumu veikšanai nav nepieciešama kontroles objekta izjaukšana un tos iespējams veikt gan uz neliela diametra (sākot no 5 cm) caurulēm, gan uz līdzenām virsmām, kontroles objekta temperatūra var sasniegt līdz 500 °С.

Sertifikāti
Uzņēmuma „ION Science Ltd.” produkcijai ir UL, ATEX, cUL, VS, CE sertifikāti. Sertifikātu saraksts nemitīgi paplašinās.


 
Ecomatic Latvija SIA
Bērzaunes iela 13/1
LV-1039 Rīga, Latvija
Tālr.: +371 673 177 20
Fakss: +371 672 909 80
E-pasts: eco@ecomatic.lv