Par firmu  
  Jaunumi  
  Partneri  
  Ecomatic.eu  
RUS   Saita karte ]
 
 
 

Apkures sistēmas regulēšanas centrs TK-20

Pielietošana
Dažādu ēku apkures sistēmas: dzīvojamās, ražošanas, administratīvās ēkas, skolas, slimnīcas u.t.t.
Tiek pielietotas kā sistēmās, kuras ir tieši pieslēgtas pie siltumtrases, tā arī pie atsevišķiem siltummaiņiem TK-20 var tikt pielietots arī priekš priekšlaicīgas ūdens temperatūras regulēšanas ventilācijas sistēmās.

 • Kompakts izpildījums
 • Apkures sistēmas regulators
 • PID-regulēšana Moduļa iekārta
 • Pakāpeniska apkures grafika izvēle
 • Temperatūras grafika nobīde
 • Apkures sistēmas ūdens temperatūras ierobežošana
 • Nedēļas programmas taimers
 • Ekonomijas režīma programmēšana
 • Regulatora barošanas indikācija
 • Izpidmehānismu darbības virzienu indikācija
 • Ārējais izpildmehānisms (komplektā neietilpst): reversīvs (ieslēdz, noslēdz) – 24 V jeb 220 V (ar releja starpniecību)
 • Barošanas aizargautomāts
 • Cirkulārā sūkņa aizargautomāts
 • Barošana: 220 V maiņstrāvas, 50 Hz
 • Korpuss ir nodrošināts pret mitrumu un šļakstīšanu
 • Aizsardzības klase: IP 65
 • Temperatūras releji ietilpst komplektā
 
 

Karstā ūdensapgādes regulēšanas centrs TS-20

Pielietošana
Dažādu ēku tipa karstā ūdens sistēmu regulēšana: dzīvojamo, ražošanas, administratīvo, sabiedrisko, skolu, slimnīcu u.c.
Tiek pielietots kā sistēmās, kuras ir tieši pieslēgtas pie siltumtrases, tā arī pie norobežojumiem ar siltummaiņiem. TS-20 var pielietot iepriekšējai ūdens temperatūras ieregulēšanai ventilācijas sistēmās.

 • Kompakts izpildījumā
 • PID – regulēšana
 • Moduļa iekārta
 • Pakāpeniska karstā ūdens temperatūras izvēle robežās 35... 75° C
 • Nedēļas programmas taimers
 • Ekonomijas režīma programmēšana
 • Regulatora barošanas indikācija
 • Izpildmehānismu darbības virzienu indikācija
 • Ārējais izpildmehānisms (komplektā neietilpst): reverss (ieslēdz, izslēdz) – 24 V jeb 220 V (ar releja starpniecību)
 • Barošanas aisargautomāts
 • Cirkulācijas sūkņa aizsargautomāts
 • Barošana: 220 V maiņstrāva, 50 Hz
 • Korpuss nodrošināts pret mitrumu un šļakstīšanu
 • Aizsardzības klase: IP 65
 • Temperatūras rādītājs ietilpst komplektā
 
 

Apkures un karstā ūdensapgādes sistēmas TKS-20 regulēšanas centrs

Pielietošana
Vienas apkures sistēmas un vienas karstā ūdens sistēmas dažādās ēkās regulēšana: dzīvojamās, ražošanas, administratīvās, sabiedriskās, skolās, slimnīcās u.c.
Tiek pielietotas sistēmās, kuras ir tieši pieslēgtas pie siltumtrases, kā arī pie norobežojumiem ar siltummaiņiem.

 • Kompakts izpildījums.
 • PID regulēšana
 • Moduļa iekārtojums
 • Pakāpeniska apkures temperatūras izvēles
 • Apkures grafika nobīde
 • Iespēja ierobežot apkures ūdens temperatūru
 • Pakāpeniska karstā ūdens temperatūras izvēle
 • Divu kanālu taimers ar nedēļas programmu
 • Ekonomijas režīmu programmēšana
 • Regulatoru barošanas pārbaudes indikators
 • Izpildmehānismu darbības virzienu indikācija
 • Ārējie izpildmehānismi (komplektā neietilpst) ar reversa izpildījumu ~ 24 V jeb 220 V (ar releja starpniecību)
 • Automātikas barošanas aizsarg automāts
 • Cirkulācijas sūkņu aizsarg automāti
 • Barošana: 220 V – maiņstrāva, 50 Hz
 • Korpuss nodrošināts pret mitrumu un ūdens šļakstiem
 • Aizsardzības klasifikācija: IP 65
 • Temperatūras rādītāji ietilpst komplektā
 
 

Apkures un karstā ūdensapgādes sistēmas TKKS-20 regulēšanas centrs

Pielietošana
Apkures divu sistēmu un karstā ūdens vienas sistēmas regulēšana dažādās ēkās: dzīvojamās, ražošanas, administratīvās, sabiedriskās, skolās, slimnīcās u.c.
Tiek pielietots sistēmās ar tiešu pieslēgšanu siltumtrasēm, kā arī nodalītās ar siltummaini.

Tiek piegādāti pēc individuālā pasūtījuma.

 • Kompakts izpildījums
 • PID regulēšana
 • Moduļa iekārtojums
 • Pakāpeniska apkures temperatūras izvēles
 • Apkures grafika nobīde
 • Iespēja ierobežot apkures ūdens temperatūru
 • Pakāpeniska karstā ūdens temperatūras izvēle
 • Taimeri ar nedēļas programmu
 • Ekonomijas režīmu programmēšana
 • Regulatoru barošanas pārbaudes indikators
 • Izpildmehānismu darbības virzienu indikācija
 • Ārējie izpildmehānismi (komplektā neietilpst) ar reversa izpildījumu ~ 24 V jeb 220 V (ar releja starpniecību)
 • Automātikas barošanas aizsarg automāts
 • Cirkulācijas sūkņu aizsarg automāti
 • Barošana: 220 V – maiņstrāva, 50 Hz
 • Korpuss nodrošināts pret mitrumu un ūdens šļakstiem
 • Aizsardzības klasifikācija: IP 65
 • Temperatūras rādītāji ietilpst komplektā
 
 

 
Ecomatic Latvija SIA
Bērzaunes iela 13/1
LV-1039 Rīga, Latvija
Tālr.: +371 673 177 20
Fakss: +371 672 909 80
E-pasts: eco@ecomatic.lv